2.díl - Jak je to s péčí o majetek zemřelého, pozůstalostním důchodem a pojistkou

Štítky: | důchod | zemřelý | pozůstalost |
12.12.2016 | komentářů: 1
2.díl - Jak je to s péčí o majetek zemřelého, pozůstalostním důchodem a pojistkou

Tímto článkem navazujeme na 1.díl, kde jsme radili, jak se zařídit s účtem po zemřelé blízké osobě, jak přepsat energie nebo jak to chodí s důchodem. Nyní se zaměříme na to, jak pečovat o majetek, který zbyl po zemřelém, jak uplatnit životní pojistku a jak a kde žádat o vdovský či sirotčí důchod.

Péče o majetek

Pokud po zemřelém zůstane nějaký majetek - dům, auto... - je třeba si počínat velmi opatrně. Neznamená totiž, že věci pořízené za trvání manželství patří automaticky pozůstalému manželovi a ten je může bez dalšího užívat. Nejprve je ohledně těchto věcí nutné provést vypořádání společného jmění manželů, které smrtí druhého z manželů zaniklo. Až teprve v rámci dědického řízení bude určeno, komu věci náleží. Znamená to, že třeba o auto se tak pozůstalý musí nejen starat, ale také jej řádně platit. Například povinné ručení, kde práva a povinnosti z pojištění zesnulého vlastníka vozidla přecházejí na dědice. Pokud nehodláte povinné ručení platit, musíte to pojišťovně oznámit do 30 dnů a pojištění pak zanikne ke dni úmrtí plátce.

Obecně platí, pokud přijde jakákoli upomínka, výroční dopis a podobné listiny na adresu zesnulého, je třeba vzít úmrtní list a jít informovat úřad. Díky tomu pak pojišťovna či jiný úřad zastaví poplatky.

Vdovský a sirotčí důchod

Důchody vdovské, vdovecké a sirotčí náleží manželce, manželovi nebo nezaopatřeným dětem. Důchod vám nedají automaticky, musíte o něj zažádat. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Musíte si s sebou vzít občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. Pokud zesnulý nepobíral důchod, předkládají se jeho doklady o studiu, vojně, péči o dítě, zaměstnání či evidenci u úřadu práce, které nemá ČSSZ ve své evidenci.  

Pokud je osiřelé dítě studentem, musí k žádosti přiložit i doklad o studiu, nejlépe s datem předpokládaného ukončení studia. O důchod se dá žádat i zpětně, je ho možné přiznat až pět let dozadu.

Peníze z pojistky

Životní pojistka

Obecně je vždy potřeba doložit smrt pojištěného úmrtním listem. Podrobnější informace podle druhu pojistky pak bude pojišťovna vyžadovat v případě, že s úmrtím pojištěného je spojeno pojistné plnění - životní, úrazové, pojištění nemoci apod. Pojišťovně oznamte úmrtí co nejdříve. Je totiž třeba pamatovat na lhůtu, po jejímž uplynutí se právo na výplatu peněz promlčí. Její délka závisí na příslušném druhu pojištění. V případě životní pojistky je promlčecí lhůta deset let. Tedy do deseti let od úmrtí pojištěné osoby může oprávněná osoba vznést nárok na pojistné plnění z hlavního životního pojištění pro případ smrti.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění zaniká smrtí účastníka. Účastník může ve smlouvě pro případ svého úmrtí určit osobu, které vznikne nárok na odbytné. Určí-li více osob, je povinen vymezit i způsob rozdělení odbytného. Pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze ani jednorázové vyrovnání a současně nevznikl nárok na pozůstalostní penzi, náleží fyzickým osobám určeným ve smlouvě odbytné. Odbytné je tvořeno souhrnem příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu. Státní podpora se v tomto případě vrací. Odbytné je penzijní fond povinen vyplatit do tří měsíců ode dne doručení žádosti osoby určené ve smlouvě o jeho výplatu. V případě, že zemřel účastník, kterému nebyla vyplácena penze ani nevznikl nárok na odbytné nebo pozůstalostní penzi, stává se částka (podobně jako u odbytného se státní příspěvky vrací) předmětem dědického řízení. Totéž platí v případě, že nebyla ve smlouvě určena žádná fyzická osoba.

Stavební spoření

V případě úmrtí účastníka stavebního spoření přechází práva a povinnosti ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. K této skutečnosti je soud povinen přihlédnout v rámci dědického řízení. Pokud není pozůstalý manžel, jsou tato práva a povinnosti předmětem dědění pouze za předpokladu, že se dědicové dohodnou v dohodě o vypořádání dědictví, že je převezme někdo z nich. V opačném případě (neexistuje-li taková dohoda) zaniká smlouva o stavebním spoření smrtí zůstavitele. V dědickém řízení se poté vypořádá uspořená částka včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni zániku smlouvy.

V příštím díle seriálu se budeme zabývat tím, jak co nejlépe uspořádat věci po zemřelém podnikateli a co například udělat s mobilem.

 


Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas novinky, aktuality a rady!

Sdílejte tento článek na Facebooku.Komentáře ke článku

Přidat komentář ke článku »
24.4.2018 09:08
Sabina 
Pravnické služby
Dobrý den,
je dobré vše pořešit s právníkem a najít vhodné řešení.Já jsem byla ted na školení na GDPR např u pana Oto Kleknera.

Vložit nový komentář

(nebude zveřejněn)
(nepovinné)

Formulář pro přihlášení

 
Registrace | Zapomenuté heslo

Rady a tipy

Když jste toho uvařili moc...

Pokud jste navařili příliš velké množství omáčky na špagety, nalijte ji do zásobníku na led. Pokaždé, když na ni dostanete chuť, rozmrazíte pouze takové…

zobrazit celou radu »

zobrazit všechny tipy »
svatky

Nazapomeňte poblahopřát

Dnes je 25.06.2021

Dnes 25.06 svátek slaví:
Ivan

Zítra 26.06 svátek slaví:
Adriana

Včera 24.06 svátek slavil:
Jan

© Na stará kolena | vyrobil INET-SERVIS.CZ 2013 - 2021 Kontakt

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu nastarakolena.cz vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace